6668370749554688 Fruitually果然香港水果網店 單人水果套餐A 一個人想食生果,想試多D款又怕食唔到太多?唔洗驚,果然幫到你! 單人水果套餐 A 包含: > 厄瓜多爾熱情果 x 2 > 新西蘭奇異果 x3 > 哥倫比亞麒麟果 x 1 > 凱特芒 x1 > 牛油果 x 1 Product #: fruitually-單人水果套餐A 2022-08-02 Regular price: $HKD$238.0 Available from: Fruitually果然香港水果網店In stock